Požadavky na balení zásilek

Balení zásilek je velmi důležitá část před zahájením přepravy, za kterou je odpovědný odesílatel. V Německu jsou odesílatelé většinou velmi pečliví, přesto je doporučujeme informovat o důležitosti balení a požadavcích dopravců. Je to nejlepší krok k tomu, jak se vyhnout zbytečnému poškození.

Zašlete požadavky na balení odesílateli ve formě zprávy (např. přes eBay). Před každou přepravou je důležité zásilku velmi dobře zabalit nepoškozeným obalem tak, aby s ohledem na charakter této zásilky:

  • Byla zajištěna ochrana jejího obsahu před poškozením nebo ztrátou.
  • Při manipulaci se zásilkou obal zásilky umožňoval bezpečnou a řádnou manipulaci při přepravě zásilky a byl opatřen patřičnou a dobře viditelnou manipulační značkou.
  • Nezapomeňte, že balení Vaší zásilky musí umožňovat přepravu s jinými zásilkami na voze, ale i více než jednu překládku během přepravy.
  • Používejte pouze pevné, neopotřebované a plně uzavíratelné kartony. Ujistěte se, že jsou všechny předměty stabilně zabalené, nepřetížené a prázdná místa uvnitř krabice vyplněny vhodným fixačním materiálem.
  • Nevkládejte křehké zboží s těžkými předměty do jedné krabice.
  • Nezapomeňte krabice dostatečně zalepit lepící páskou (z polypropylenu) určenou pro balení kartonů a odolnou proti působení tepla a vlhkosti.

Požadavky a doporučení dopravců

Výplň krabic

Krabice, které nejsou kompletně vyplněny, se pod váhou ostatních krabic rychle rozpadnou. Krabice by měla unést čtyř- až pětinásobek své vlastní váhy. Prázdná místa v krabici snižují její nosnost a vedou k jejímu zničení. Před uzavřením zásilky je důležité se ujistit, že veškerý volný prostor je vyplněn vhodným výplňovým materiálem, jako např. pěnovými polštáři nebo vlnitou lepenkou.