Požadavky na balení zásilek

Balení zásilek je velmi důležitá část před zahájením přepravy, za kterou je odpovědný odesílatel. V Německu jsou odesílatelé většinou velmi pečliví, přesto je doporučujeme informovat o důležitosti balení a požadavcích dopravců. Je to nejlepší krok k tomu, jak se vyhnout zbytečnému poškození.

Zašlete požadavky na balení odesílateli ve formě zprávy (např. přes eBay). Před každou přepravou je důležité zásilku velmi dobře zabalit nepoškozeným obalem tak, aby s ohledem na charakter této zásilky:

  • Byla zajištěna ochrana jejího obsahu před poškozením nebo ztrátou.
  • Při manipulaci se zásilkou obal zásilky umožňoval bezpečnou a řádnou manipulaci při přepravě zásilky a byl opatřen patřičnou a dobře viditelnou manipulační značkou.
  • Nezapomeňte, že balení Vaší zásilky musí umožňovat přepravu s jinými zásilkami na voze, ale i více než jednu překládku během přepravy.
  • Používejte pouze pevné, neopotřebované a plně uzavíratelné kartony. Ujistěte se, že jsou všechny předměty stabilně zabalené, nepřetížené a prázdná místa uvnitř krabice vyplněny vhodným fixačním materiálem.
  • Nevkládejte křehké zboží s těžkými předměty do jedné krabice.
  • Nezapomeňte krabice dostatečně zalepit lepící páskou (z polypropylenu) určenou pro balení kartonů a odolnou proti působení tepla a vlhkosti.

Požadavky a doporučení dopravců

Výplň krabic

Krabice, které nejsou kompletně vyplněny, se pod váhou ostatních krabic rychle rozpadnou. Krabice by měla unést čtyř- až pětinásobek své vlastní váhy. Prázdná místa v krabici snižují její nosnost a vedou k jejímu zničení. Před uzavřením zásilky je důležité se ujistit, že veškerý volný prostor je vyplněn vhodným výplňovým materiálem, jako např. pěnovými polštáři nebo vlnitou lepenkou.

 
 
Copyright 2017 My Freight s.r.o. Systém Mailboxde.cz je chráněn autorským právem dle zákona 121/2000 Sb. - Autorský zákon - v platném znění.